อ.ขุนทอง  อสุนี ณ อยุธยา  

ชื่อ     อาจารย์ขุนทอง  อสุนี ณ อยุธยา

โทร     081-18113267

Email
 : K. asunee @ windowslive.com-8113267dowslive.com


ผลงานการเขียนตำรา

book3.JPG          book1.JPG
วิธีดูหมอไพ่ยิปซี           ตำรายิปซีภาคพิสดาร        78 ใบ ไพ่ยิปซีภาคพิสดาร

เมืองไทยวันนี้จึงมีนายพยากรณ์ที่วิถีแห่ง โลกกำหนดให้เป็นหนุ่มใหญ่ผู้คงสัญชาติญาณ
พิเศษ แห่ง Magician  ผู้สร้างตำนานยิปซีจนเป็นตำนานหนึ่งของเมืองไทย ความ แม่นฉมัง
และพลังอำนาจแห่งไพ่เป็นที่เลื่องลือท่านได้เดินทางไกลจากกรุงเทพฯมาสอนวิชาไพ่ยิปซีที่
โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี ภายใต้การควบคุมหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ